European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

16. julij 2021
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 514.693 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 354.945 −147
  2.1 Terjatve do MDS 87.065 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 267.880 −147
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 25.402 613
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 10.260 −442
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 10.260 −442
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 2.216.790 −30
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 42 −30
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 2.216.748 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 31.654 −1.273
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 4.466.711 28.202
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.280.153 27.872
  7.2 Drugi vrednostni papirji 186.557 330
8 Javni dolg v eurih 22.142 0
9 Druga sredstva 308.060 −2.816
Skupaj sredstva 7.950.657 24.108
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.491.738 3.027
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.430.580 −34.370
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 3.610.639 −60.859
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 818.089 26.440
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.852 48
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 20.764 2.638
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 752.247 58.721
  5.1 Sektor država 650.459 50.297
  5.2 Druge obveznosti 101.788 8.424
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 277.605 −936
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.296 14
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 2.475 −212
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 2.475 −212
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.795 0
10 Druge obveznosti 302.098 −4.775
11 Računi prevrednotenja 497.589 0
12 Kapital in rezerve 109.471 0
Skupaj obveznosti 7.950.657 24.108
Annexes
20 July 2021