European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

16. července 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 514 693 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 354 945 −147
  2.1 Pohledávky za MMF 87 065 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 267 880 −147
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 402 613
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 260 −442
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 260 −442
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 216 790 −30
  5.1 Hlavní refinanční operace 42 −30
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 216 748 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 31 654 −1 273
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 466 711 28 202
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 280 153 27 872
  7.2 Ostatní cenné papíry 186 557 330
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 142 0
9 Ostatní aktiva 308 060 −2 816
Aktiva celkem 7 950 657 24 108
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 491 738 3 027
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 430 580 −34 370
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 610 639 −60 859
  2.2 Vkladová facilita 818 089 26 440
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 852 48
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 20 764 2 638
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 752 247 58 721
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 650 459 50 297
  5.2 Ostatní závazky 101 788 8 424
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 277 605 −936
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 296 14
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 475 −212
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 475 −212
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 795 0
10 Ostatní závazky 302 098 −4 775
11 Účty přecenění 497 589 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 109 471 0
Pasiva celkem 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021