European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 07 16
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 514 693 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 354 945 −147
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 87 065 0
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 267 880 −147
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 402 613
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 260 −442
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 260 −442
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 216 790 −30
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 42 −30
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 216 748 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 654 −1 273
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 466 711 28 202
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 280 153 27 872
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 186 557 330
8 Valdžios skola eurais 22 142 0
9 Kitas turtas 308 060 −2 816
Visas turtas 7 950 657 24 108
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 491 738 3 027
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 430 580 −34 370
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 610 639 −60 859
  2.2 Indėlių galimybė 818 089 26 440
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 852 48
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 20 764 2 638
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 752 247 58 721
  5.1 Valdžiai 650 459 50 297
  5.2 Kiti įsipareigojimai 101 788 8 424
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 277 605 −936
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 296 14
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 475 −212
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 475 −212
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 795 0
10 Kiti įsipareigojimai 302 098 −4 775
11 Perkainojimo sąskaitos 497 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 109 471 0
Visi įsipareigojimai 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021