European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

16. juuli 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 514 693 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 354 945 −147
  2.1 Nõuded IMFi vastu 87 065 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 880 −147
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 402 613
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 260 −442
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 260 −442
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 216 790 −30
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 42 −30
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 216 748 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 654 −1 273
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 466 711 28 202
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 280 153 27 872
  7.2 Muud väärtpaberid 186 557 330
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 142 0
9 Muud varad 308 060 −2 816
Varad kokku 7 950 657 24 108
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 491 738 3 027
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 430 580 −34 370
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 610 639 −60 859
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 818 089 26 440
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 852 48
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 20 764 2 638
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 752 247 58 721
  5.1 Valitsussektor 650 459 50 297
  5.2 Muud kohustused 101 788 8 424
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 277 605 −936
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 296 14
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 475 −212
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 475 −212
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 795 0
10 Muud kohustused 302 098 −4 775
11 Ümberhindluskontod 497 589 0
12 Kapital ja reservid 109 471 0
Kohustused kokku 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021