European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

16.7.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 514 693 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 354 945 −147
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 87 065 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 880 −147
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 402 613
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 260 −442
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 260 −442
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 216 790 −30
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 −30
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 216 748 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 654 −1 273
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 466 711 28 202
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 280 153 27 872
  7.2 Muut arvopaperit 186 557 330
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 142 0
9 Muut saamiset 308 060 −2 816
Vastaavaa yhteensä 7 950 657 24 108
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 491 738 3 027
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 430 580 −34 370
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 610 639 −60 859
  2.2 Talletusmahdollisuus 818 089 26 440
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 852 48
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 20 764 2 638
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 752 247 58 721
  5.1 Julkisyhteisöt 650 459 50 297
  5.2 Muut 101 788 8 424
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 277 605 −936
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 296 14
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 475 −212
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 475 −212
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 55 795 0
10 Muut velat 302 098 −4 775
11 Arvonmuutostilit 497 589 0
12 Pääoma ja rahastot 109 471 0
Vastattavaa yhteensä 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021