Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 mai 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 255 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 352 556 594
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 510 −15
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 045 609
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 689 −830
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 824 204
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 824 204
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 066 −179
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 72 −180
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 106 994 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 1
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 698 −1 850
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 230 046 22 065
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 044 095 24 166
  7.2 Alte titluri de valoare 185 951 −2 101
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 304 989 817
Total active 7 588 768 20 822
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 459 374 4 245
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 321 383 84 232
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 654 500 20 762
  2.2 Facilitatea de depozit 665 160 63 408
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 723 62
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 18 048 622
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 619 590 −67 586
  5.1 Administrație publică 539 986 −65 934
  5.2 Alte pasive 79 604 −1 651
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 206 643 −1 380
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 964 −22
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 2 843 −170
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 2 843 −170
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 299 072 660
11 Conturi de reevaluare 485 434 0
12 Capital și rezerve 110 242 220
Total pasive 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021