Għażliet għat-Tiftix
Home Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika monetarja L-euro Pagamenti u swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

7 ta' Mejju 2021
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 499,255 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 352,556 594
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 86,510 −15
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 266,045 609
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 25,689 −830
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 10,824 204
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 10,824 204
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 2,107,066 −179
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 72 −180
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 2,106,994 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 1 1
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,698 −1,850
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,230,046 22,065
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 4,044,095 24,166
  7.2 Titoli oħra 185,951 −2,101
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 22,646 0
9 Assi oħra 304,989 817
Attiv totali 7,588,768 20,822
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,459,374 4,245
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 4,321,383 84,232
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 3,654,500 20,762
  2.2 Faċilità tad-depożitu 665,160 63,408
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 1,723 62
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 18,048 622
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 619,590 −67,586
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 539,986 −65,934
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 79,604 −1,651
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 206,643 −1,380
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,964 −22
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 2,843 −170
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 2,843 −170
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,176 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 299,072 660
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 485,434 0
12 Kapital u riżervi 110,242 220
Passiv totali 7,588,768 20,822
Annexes
11 May 2021