Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

7. května 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 255 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 352 556 594
  2.1 Pohledávky za MMF 86 510 −15
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 266 045 609
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 689 −830
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 824 204
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 824 204
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 066 −179
  5.1 Hlavní refinanční operace 72 −180
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 106 994 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 1 1
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 698 −1 850
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 230 046 22 065
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 044 095 24 166
  7.2 Ostatní cenné papíry 185 951 −2 101
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 304 989 817
Aktiva celkem 7 588 768 20 822
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 459 374 4 245
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 321 383 84 232
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 654 500 20 762
  2.2 Vkladová facilita 665 160 63 408
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 723 62
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 18 048 622
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 619 590 −67 586
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 539 986 −65 934
  5.2 Ostatní závazky 79 604 −1 651
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 206 643 −1 380
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 964 −22
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 2 843 −170
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 2 843 −170
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 299 072 660
11 Účty přecenění 485 434 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 242 220
Pasiva celkem 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021