Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. mai 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 255 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 352 556 594
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 510 −15
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 045 609
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 689 −830
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 824 204
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 824 204
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 066 −179
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 72 −180
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 106 994 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 1 1
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 698 −1 850
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 230 046 22 065
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 044 095 24 166
  7.2 Muud väärtpaberid 185 951 −2 101
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 304 989 817
Varad kokku 7 588 768 20 822
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 459 374 4 245
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 321 383 84 232
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 654 500 20 762
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 665 160 63 408
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 723 62
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 18 048 622
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 619 590 −67 586
  5.1 Valitsussektor 539 986 −65 934
  5.2 Muud kohustused 79 604 −1 651
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 206 643 −1 380
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 964 −22
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 2 843 −170
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 2 843 −170
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 299 072 660
11 Ümberhindluskontod 485 434 0
12 Kapital ja reservid 110 242 220
Kohustused kokku 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021