Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2021 05 07
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 499 255 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 352 556 594
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 86 510 −15
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 266 045 609
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 689 −830
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 10 824 204
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 10 824 204
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 2 107 066 −179
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 72 −180
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 2 106 994 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 1 1
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 698 −1 850
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 4 230 046 22 065
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 044 095 24 166
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 185 951 −2 101
8 Valdžios skola eurais 22 646 0
9 Kitas turtas 304 989 817
Visas turtas 7 588 768 20 822
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 459 374 4 245
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 321 383 84 232
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 3 654 500 20 762
  2.2 Indėlių galimybė 665 160 63 408
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 723 62
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 18 048 622
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 619 590 −67 586
  5.1 Valdžiai 539 986 −65 934
  5.2 Kiti įsipareigojimai 79 604 −1 651
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 206 643 −1 380
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 964 −22
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 843 −170
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 2 843 −170
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 176 0
10 Kiti įsipareigojimai 299 072 660
11 Perkainojimo sąskaitos 485 434 0
12 Kapitalas ir rezervai 110 242 220
Visi įsipareigojimai 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021