Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. svibnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 499 255 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 352 556 594
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 86 510 −15
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 045 609
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 689 −830
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 824 204
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 824 204
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 107 066 −179
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 72 −180
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 106 994 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 1
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 698 −1 850
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 230 046 22 065
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 044 095 24 166
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 185 951 −2 101
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 646 0
9 Ostala imovina 304 989 817
Ukupno imovina 7 588 768 20 822
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 459 374 4 245
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 321 383 84 232
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 654 500 20 762
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 665 160 63 408
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 723 62
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 18 048 622
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 619 590 −67 586
  5.1 Opća država 539 986 −65 934
  5.2 Ostale obveze 79 604 −1 651
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 206 643 −1 380
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 964 −22
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 843 −170
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 843 −170
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 176 0
10 Ostale obveze 299 072 660
11 Računi revalorizacije 485 434 0
12 Kapital i pričuve 110 242 220
Ukupno obveze 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021