SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

7. maj 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.255 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 352.556 594
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.510 −15
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 266.045 609
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.689 −830
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.824 204
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.824 204
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.066 −179
  5.1 Primære markedsoperationer 72 −180
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.106.994 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 1
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.698 −1.850
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.230.046 22.065
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.044.095 24.166
  7.2 Andre værdipapirer 185.951 −2.101
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 304.989 817
Aktiver i alt 7.588.768 20.822
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.459.374 4.245
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.321.383 84.232
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.654.500 20.762
  2.2 Indlånsfacilitet 665.160 63.408
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.723 62
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 18.048 622
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 619.590 −67.586
  5.1 Offentlig forvaltning og service 539.986 −65.934
  5.2 Andre forpligtelser 79.604 −1.651
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 206.643 −1.380
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.964 −22
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.843 −170
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.843 −170
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 299.072 660
11 Revalueringskonti 485.434 0
12 Kapital og reserver 110.242 220
Passiver i alt 7.588.768 20.822
Annexes
11 May 2021