Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.5.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 255 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 352 556 594
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 510 −15
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 045 609
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 25 689 −830
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 824 204
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 824 204
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 066 −179
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 72 −180
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 106 994 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 1 1
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 698 −1 850
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 230 046 22 065
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 044 095 24 166
  7.2 Muut arvopaperit 185 951 −2 101
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 304 989 817
Vastaavaa yhteensä 7 588 768 20 822
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 459 374 4 245
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 321 383 84 232
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 654 500 20 762
  2.2 Talletusmahdollisuus 665 160 63 408
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 723 62
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 18 048 622
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 619 590 −67 586
  5.1 Julkisyhteisöt 539 986 −65 934
  5.2 Muut 79 604 −1 651
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 206 643 −1 380
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 964 −22
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 2 843 −170
  8.1 Talletukset ja muut velat 2 843 −170
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 299 072 660
11 Arvonmuutostilit 485 434 0
12 Pääoma ja rahastot 110 242 220
Vastattavaa yhteensä 7 588 768 20 822
Annexes
11 May 2021