Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 decembrie 2016

28 decembrie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 decembrie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 1,1 miliarde EUR, până la 277,8 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,2 miliarde EUR, până la 322,9 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 9,4 miliarde EUR, până la 1 126,7 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 35,8 miliarde EUR, până la 133,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 37,9 miliarde EUR, până la 166,9 miliarde EUR. Miercuri, 21 decembrie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 36,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 32,9 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 4,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,7 miliarde EUR a fost decontată. De asemenea, suma de 14,2 miliarde EUR furnizată în cadrul primei serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL I), a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență. Totodată, a treia licitație din cadrul celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL II), în valoare de 62,2 miliarde EUR, cu scadența la 1 456 de zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 422,9 miliarde EUR (față de 418,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 15,5 miliarde EUR, până la 1 659,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 23 decembrie 2016 Modificări față de 16 decembrie 2016 – achiziții Modificări față de 16 decembrie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 6,9 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 204,1 miliarde EUR +0,4 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 23,0 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 51,2 miliarde EUR +0,6 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 1 259,4 miliarde EUR +15,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 102,0 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 51,2 miliarde EUR, până la 930,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 412 635 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 317 771 −1 685
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 129 −374
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 240 642 −1 311
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 35 535 −1 329
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 18 273 179
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 18 273 179
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 589 801 42 364
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 32 877 −3 945
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 556 570 46 102
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 353 207
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 71 658 −8 179
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 982 339 15 237
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 659 471 15 484
  7.2 Alte titluri 322 869 −248
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 437 0
9 Alte active 231 259 8 389
Total active 3 685 708 54 976
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 126 737 9 368
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 353 785 55 685
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 930 862 51 197
  2.2 Facilitatea de depozit 422 873 4 463
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 49 24
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 8 816 3 929
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 238 016 −33 834
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 133 075 −35 831
  5.2 Alte angajamente 104 941 1 998
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 145 688 18 352
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 6 993 −129
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 10 431 −1 806
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 10 431 −1 806
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 132 0
10 Alte pasive 219 038 3 411
11 Conturi de reevaluare 418 545 0
12 Capital și rezerve 99 527 0
Total pasive 3 685 708 54 976

Contacte media