Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. december 23.

2016. december 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. december 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,1 milliárd euróval csökkent, 277,8 milliárd euróra.

A héten az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Federal Reserve System közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval 322,9 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,4 milliárd euróval 1126,7 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 35,8 milliárd euróval csökkent, 133,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 37,9 milliárd euróval 166,9 milliárd euróra emelkedett. 2016. december 21-én, szerdán lejárt egy 36,8 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 32,9 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

A hét folyamán lejárt egy 4,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,7 milliárd euro értékben. Ezenkívül a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében felvett 14,2 milliárd eurót a lejárat előtt visszafizették. Ezenkívül a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek második sorozatának (TLTRO II) harmadik tenderének keretében pedig 62,2 milliárd eurót helyeztek ki 1456 napos lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 422,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 418,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 15,5 milliárd euróval 1659,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti részletes megoszlását mutatja. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. december 23-án Változás 2016. december 16-ához képest – vétel Változás 2016. december 16-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 12,8 milliárd EUR - -0,2 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 6,9 milliárd EUR - -0,1 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 204,1 milliárd EUR +0,4 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 23,0 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR -0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 51,2 milliárd EUR +0,6 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 1259,4 milliárd EUR +15,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 102,0 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 51,2 milliárd euróval 930,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 412 635 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 317 771 −1 685
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 129 −374
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 240 642 −1 311
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 535 −1 329
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 273 179
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 273 179
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 589 801 42 364
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 32 877 −3 945
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 556 570 46 102
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 353 207
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 71 658 −8 179
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 982 339 15 237
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 659 471 15 484
  7.2 Egyéb értékpapír 322 869 −248
8 Euróban denominált államadósság 26 437 0
9 Egyéb eszközök 231 259 8 389
Eszközök összesen 3 685 708 54 976
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 126 737 9 368
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 353 785 55 685
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 930 862 51 197
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 422 873 4 463
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 49 24
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 816 3 929
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 238 016 −33 834
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 133 075 −35 831
  5.2 Egyéb kötelezettségek 104 941 1 998
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 145 688 18 352
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 993 −129
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 431 −1 806
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 431 −1 806
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 132 0
10 Egyéb források 219 038 3 411
11 Átértékelési számlák 418 545 0
12 Saját tőke 99 527 0
Források összesen 3 685 708 54 976

Médiakapcsolatok