Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 19 februarie 2016

23 februarie 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 19 februarie 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,7 miliarde EUR, până la 268,7 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
18 februarie 2016  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 98 de milioane USD 88 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au consemnat o creștere de 0,2 miliarde EUR, până la 352,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au scăzut cu 2,5 miliarde EUR, până la 1 061,6 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 47,1 miliarde EUR, până la 153 de miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a redus cu 2,1 miliarde EUR, până la 303,2 miliarde EUR. Miercuri, 17 februarie 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 60,2 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 61,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 223,4 miliarde EUR (față de 219,7 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 13,7 miliarde EUR, până la 907,6 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 19 februarie 2016 Modificări față de 12 februarie 2016 – achiziții Modificări față de 12 februarie 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 19,8 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 9,1 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 156,2 miliarde EUR +1,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 18,7 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 582,6 miliarde EUR +12,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 121,3 miliarde EUR - -0,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 32,9 miliarde EUR, până la 529,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 338 713 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 305 145 654
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 130 −504
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 227 015 1 158
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 31 022 −969
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 254 −1 077
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 254 −1 077
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 526 731 1 627
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 61 798 1 598
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 464 880 0
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 53 29
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 114 244 −1 629
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 259 958 13 897
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 907 625 13 728
  7.2 Alte titluri 352 333 169
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 065 0
9 Alte active 213 442 −2 531
Total active 2 837 575 9 971
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 061 631 −2 479
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 752 886 −29 180
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 529 353 −32 943
  2.2 Facilitatea de depozit 223 432 3 759
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 102 4
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 813 −37
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 243 730 47 640
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 153 039 47 100
  5.2 Alte angajamente 90 691 539
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 49 878 −2 447
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 3 859 224
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 458 137
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 458 137
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 179 0
10 Alte pasive 212 778 −3 884
11 Conturi de reevaluare 346 172 0
12 Capital şi rezerve 98 190 −3
Total pasive 2 837 575 9 971

Contacte media