Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2016 m. vasario 19 d.

2016 m. vasario 23 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2016 m. vasario 19 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 268,7 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2016 m. vasario 18 d.  7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 98 mln. JAV dolerių 88 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 352,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 1 061,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 47,1 mlrd. eurų – iki 153 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 303,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2016 m. vasario 17 d., baigėsi 60,2 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 61,8 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 223,4 mlrd. eurų (palyginti su 219,7 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 13,7 mlrd. eurų – iki 907,6 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2016 m. vasario 19 d. Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 12 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2016 m. vasario 12 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 19,8 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 9,1 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 156,2 mlrd. eurų +1,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 18,7 mlrd. eurų +0,8 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 582,6 mlrd. eurų +12,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 121,3 mlrd. eurų −0,7 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 32,9 mlrd. eurų – iki 529,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 338 713 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 305 145 654
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 130 −504
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 227 015 1 158
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 31 022 −969
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 254 −1 077
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 254 −1 077
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 526 731 1 627
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 61 798 1 598
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 464 880 0
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 53 29
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 114 244 −1 629
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 259 958 13 897
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 907 625 13 728
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 352 333 169
8 Valdžios skola eurais 27 065 0
9 Kitas turtas 213 442 −2 531
Visas turtas 2 837 575 9 971
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 061 631 −2 479
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 752 886 −29 180
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 529 353 −32 943
  2.2 Indėlių galimybė 223 432 3 759
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 102 4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 813 −37
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 243 730 47 640
  5.1 Valdžiai 153 039 47 100
  5.2 Kiti įsipareigojimai 90 691 539
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 49 878 −2 447
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 859 224
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 458 137
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 458 137
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 179 0
10 Kiti įsipareigojimai 212 778 −3 884
11 Perkainojimo sąskaitos 346 172 0
12 Kapitalas ir rezervai 98 190 −3
Visi įsipareigojimai 2 837 575 9 971

Kontaktai žiniasklaidai