Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. február 19.

2016. február 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. február 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,7 milliárd euróval csökkent, 268,7 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. február 18.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 98 millió USD 88 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 352,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,5 milliárd euróval, 1 61,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 47,1 milliárd euróval, 153 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 2,1 milliárd euróval csökkent 303,2 milliárd euróra. 2016. február 17-én, szerdán lejárt egy 60,2 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 61,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 223,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 219,7 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 13,7 milliárd euróval 907,6 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. február 19-én Változás 2016. február 12-éhez képest – vétel Változás 2016. február 12-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 19,8 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 9,1 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 156,2 milliárd EUR + 1,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 18,7 milliárd EUR + 0,8 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 582,6 milliárd EUR + 12,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 121,3 milliárd EUR - - 0,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,9 milliárd euróval 529,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 338 713 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 305 145 654
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 130 −504
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 227 015 1 158
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 31 022 −969
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 254 −1 077
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 254 −1 077
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 526 731 1 627
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 61 798 1 598
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 464 880 0
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 53 29
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 114 244 −1 629
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 259 958 13 897
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 907 625 13 728
  7.2 Egyéb értékpapírok 352 333 169
8 Euróban denominált államadósság 27 065 0
9 Egyéb eszközök 213 442 −2 531
Eszközök összesen 2 837 575 9 971
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 061 631 −2 479
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 752 886 −29 180
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 529 353 −32 943
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 223 432 3 759
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 102 4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 813 −37
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 243 730 47 640
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 153 039 47 100
  5.2 Egyéb kötelezettségek 90 691 539
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 49 878 −2 447
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 3 859 224
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 458 137
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 458 137
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 179 0
10 Egyéb kötelezettségek 212 778 −3 884
11 Átértékelési számlák 346 172 0
12 Saját tőke 98 190 −3
Források összesen 2 837 575 9 971

Médiakapcsolatok