Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 30 octombrie 2015

3 noiembrie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 30 octombrie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,3 miliarde EUR, până la 262,4 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
29 octombrie 2015  operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 140 de milioane USD 143 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au scăzut cu 2 miliarde EUR, până la 358,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 3,3 miliarde EUR, până la 1 053,9 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au redus cu 19,7 miliarde EUR, până la 112 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 10,2 miliarde EUR, până la 373 de miliarde EUR. Miercuri, 28 octombrie 2015, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 65,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 68,5 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii,o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 21,8 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 18,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a scăzut la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 157,8 miliarde EUR (față de 169,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,5 miliarde EUR, până la 695,7 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 30 octombrie 2015 Modificări față de 23 octombrie 2015 – achiziții Modificări față de 23 octombrie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 20,8 miliarde EUR - -0,7 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 10,1 miliarde EUR - -0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 131,1 miliarde EUR +3,0 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 14,6 miliarde EUR - -0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 393,6 miliarde EUR +10,6 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 125,5 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 30,2 miliarde EUR, până la 474,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 348 850 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 289 898 2 560
  2.1 Creanţe asupra FMI 78 809 186
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 211 089 2 373
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 38 913 −2 627
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 179 799
  4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 179 799
  4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 531 213 −1 108
  5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 68 451 2 543
  5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 721 −3 626
  5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 41 −24
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 138 707 1 682
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 1 053 791 10 462
  7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 695 668 12 493
  7.2 Alte titluri 358 123 −2 032
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 25 152 0
9 Alte active 218 293 −5
Total active 2 664 996 11 762
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 053 867 3 287
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 632 707 18 934
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 474 465 30 235
  2.2 Facilitatea de depozit 157 834 −11 557
  2.3 Depozite pe termen fix 0 0
  2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 408 256
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 011 4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 199 202 −17 243
  5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 111 977 −19 668
  5.2 Alte angajamente 87 225 2 424
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 43 008 4 689
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 159 102
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 048 130
  8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 048 130
  8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 59 202 0
10 Alte pasive 216 857 1 862
11 Conturi de reevaluare 350 735 0
12 Capital şi rezerve 97 201 −1
Total pasive 2 664 996 11 762

Contacte media