Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 30. oktoober 2015

3. november 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

30. oktoobril 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,3 miljardi euro võrra 262,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
29. oktoober 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 140 miljonit USA dollarit 143 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2 miljardi euro võrra 358,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 3,3 miljardi euro võrra 1053,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 19,7 miljardi euro võrra 112 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 10,2 miljardi euro võrra 373 miljardi euroni. Kolmapäeval, 28. oktoobril 2015 möödus 65,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 68,5 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Nädala jooksul möödus 21,8 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.2) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 157,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 169,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,5 miljardi euro võrra 695,7 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 30. oktoober 2015 Erinevus võrreldes 23. oktoobriga 2015 – ost Erinevus võrreldes 23. oktoobriga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 20,8 miljardit eurot –0,7 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 10,1 miljardit eurot –0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 131,1 miljardit eurot +3,0 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 14,6 miljardit eurot –0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 393,6 miljardit eurot +10,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 125,5 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 30,2 miljardi euro võrra 474,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 348 850 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 289 898 2 560
  2.1 Nõuded RVFle 78 809 186
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 211 089 2 373
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 38 913 −2 627
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 179 799
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 179 799
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 531 213 −1 108
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 68 451 2 543
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 462 721 −3 626
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 41 −24
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 138 707 1 682
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 1 053 791 10 462
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 695 668 12 493
  7.2 Muud väärtpaberid 358 123 −2 032
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 152 0
9 Muud varad 218 293 −5
Varad kokku 2 664 996 11 762
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 053 867 3 287
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 632 707 18 934
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 474 465 30 235
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 157 834 −11 557
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 408 256
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 011 4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 199 202 −17 243
  5.1 Valitsussektor 111 977 −19 668
  5.2 Muud kohustused 87 225 2 424
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 008 4 689
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 159 102
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 048 130
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 048 130
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 59 202 0
10 Muud kohustused 216 857 1 862
11 Ümberhindluskontod 350 735 0
12 Kapital ja reservid 97 201 −1
Kohustused kokku 2 664 996 11 762

Kontaktandmed