Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. október 30.

2015. november 3.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. október 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,3 milliárd euróval csökkent, 262,4 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2015. október 29.  7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 140 millió USD 143 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2 milliárd euróval, 358,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,3 milliárd euróval 1053,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 19,7 milliárd euróval csökkent, 112 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 10,2 milliárd euróval, 373 milliárd euróra emelkedett. 2015. október 28-án, szerdán lejárt egy 65,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 68,5 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 21,8 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 18,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 157,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 169,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,5 milliárd euróval 695,7 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. október 30-án Változás 2015. október 23-ához képest – vétel Változás 2015. október 23-ához képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 20,8 milliárd EUR - - 0,7 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 10,1 milliárd EUR - - 0,2 milliárd EUR
3. fedezett kötvényvásárlási program 131,1 milliárd EUR + 3,0 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 14,6 milliárd EUR - - 0,1 milliárd EUR
Állami szektort érintő vásárlási program 393,6 milliárd EUR + 10,6 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 125,5 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 30,2 milliárd euróval, 474,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 348 850 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 289 898 2 560
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 78 809 186
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 211 089 2 373
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 38 913 −2 627
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 179 799
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 179 799
  4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 531 213 −1 108
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 68 451 2 543
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 721 −3 626
  5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 41 −24
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 138 707 1 682
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 1 053 791 10 462
  7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 695 668 12 493
  7.2 Egyéb értékpapírok 358 123 −2 032
8 Euróban denominált államadósság 25 152 0
9 Egyéb eszközök 218 293 −5
Eszközök összesen 2 664 996 11 762
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 053 867 3 287
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 632 707 18 934
  2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 474 465 30 235
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 157 834 −11 557
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 408 256
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 011 4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 199 202 −17 243
  5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 111 977 −19 668
  5.2 Egyéb kötelezettségek 87 225 2 424
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 43 008 4 689
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 159 102
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 048 130
  8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 048 130
  8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 202 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 857 1 862
11 Átértékelési számlák 350 735 0
12 Saját tőke 97 201 −1
Források összesen 2 664 996 11 762

Médiakapcsolatok