Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. spalio 30 d.

2015 m. lapkričio 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. spalio 30 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 262,4 mlrd. eurų.

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2015 m. spalio 29 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 140 mln. JAV dolerių 143 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinio rezervo sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė sumažėjo 2 mlrd. eurų – iki 358,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,3 mlrd. eurų – iki 1 053,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 19,7 mlrd. eurų – iki 112 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 10,2 mlrd. eurų – iki 373 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. spalio 28 d., baigėsi 65,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos (5.1 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 68,5 mlrd. eurų vertės operacija.

2015 m. spalio 30 d. pasibaigusią savaitę baigėsi 21,8 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos (5.2 straipsnis turto dalyje) terminas ir buvo atlikta nauja 18,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) sumažėjo iki iš esmės nulinio lygio (palyginti su 0,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 157,8 mlrd. eurų (palyginti su 169,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 12,5 mlrd. eurų – iki 695,7 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. spalio 30 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 23 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. spalio 23 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 20,8 mlrd. eurų –0,7 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 10,1 mlrd. eurų –0,2 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 131,1 mlrd. eurų +3,0 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 14,6 mlrd. eurų –0,1 mlrd. eurų
Viešojo sektoriaus pirkimo programa 393,6 mlrd. eurų +10,6 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 125,5 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 30,2 mlrd. eurų – iki 474,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 348 850 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 289 898 2 560
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 78 809 186
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 211 089 2 373
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 38 913 −2 627
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 179 799
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 179 799
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 531 213 −1 108
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 68 451 2 543
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 721 −3 626
  5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimo galimybė 41 −24
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 138 707 1 682
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 1 053 791 10 462
  7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 695 668 12 493
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 358 123 −2 032
8 Valdžios skola eurais 25 152 0
9 Kitas turtas 218 293 −5
Visas turtas 2 664 996 11 762
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 053 867 3 287
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 632 707 18 934
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 474 465 30 235
  2.2 Indėlių galimybė 157 834 −11 557
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 408 256
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 011 4
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 199 202 −17 243
  5.1 Valdžiai 111 977 −19 668
  5.2 Kiti įsipareigojimai 87 225 2 424
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 43 008 4 689
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 159 102
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 048 130
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 048 130
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 59 202 0
10 Kiti įsipareigojimai 216 857 1 862
11 Perkainojimo sąskaitos 350 735 0
12 Kapitalas ir rezervai 97 201 −1
Visi įsipareigojimai 2 664 996 11 762

Kontaktai žiniasklaidai