Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 30.10.2015

3.11.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 30.10.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 262,4 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
29.10.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 140 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 143 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2 miljardilla eurolla 358,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,3 miljardilla eurolla 1 053,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 19,7 miljardilla eurolla 112 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 10,2 miljardilla eurolla 373 miljardiin euroon. Keskiviikkona 28.10.2015 erääntyi 65,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 68,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Viikon aikana erääntyi 21,8 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.2) ja suoritettiin uusi, 18,1 miljardin euron rahoitusoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 157,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 169,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,5 miljardilla eurolla 695,7 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 30.10.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 20,8 miljardia euroa - -0,7 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 10,1 miljardia euroa - -0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 131,1 miljardia euroa +3,0 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 14,6 miljardia euroa - -0,1 miljardia euroa
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 393,6 miljardia euroa +10,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 125,5 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 30,2 miljardilla eurolla 474,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 348 850 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 289 898 2 560
  2.1 Saamiset IMF:ltä 78 809 186
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 211 089 2 373
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 38 913 −2 627
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 179 799
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 179 799
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 531 213 −1 108
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 68 451 2 543
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 721 −3 626
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 41 −24
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 138 707 1 682
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 053 791 10 462
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 695 668 12 493
  7.2 Muut arvopaperit 358 123 −2 032
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 152 0
9 Muut saamiset 218 293 −5
Vastaavaa yhteensä 2 664 996 11 762
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 053 867 3 287
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 632 707 18 934
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 474 465 30 235
  2.2 Talletusmahdollisuus 157 834 −11 557
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 408 256
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 011 4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 199 202 −17 243
  5.1 Julkisyhteisöt 111 977 −19 668
  5.2 Muut 87 225 2 424
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 43 008 4 689
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 159 102
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 048 130
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 048 130
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 59 202 0
10 Muut velat 216 857 1 862
11 Arvonmuutostilit 350 735 0
12 Pääoma ja rahastot 97 201 −1
Vastattavaa yhteensä 2 664 996 11 762

Yhteyshenkilöt