Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fit-30 ta’ Ottubru 2015

3 ta' Novembru 2015

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fit-30 ta’ Ottubru 2015 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) naqset b’EUR 0.3 biljun għal EUR 262.4 biljun.

Operazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani

Data tal-valur Tip ta’ tranżazzjoni Ammont li mmatura Ammont ġdid
29 ta’ Ottubru 2015   Tranżazzjoni rriversjata ta’ 7 ijiem għall-provediment ta’ likwidità f’dollari Amerikani USD 140 miljun USD 143 miljun

Dawn it-tranżazzjonijiet għall-provediment ta’ likwidità tmexxew mill-Eurosistema permezz tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 2.0 biljun għal EUR 358.1 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) żdiedu bi EUR 3.3 biljun għal EUR 1,053.9 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) naqsu b’EUR 19.7 biljun għal EUR 112.0 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 10.2 biljun għal EUR 373.0 biljun. Nhar l-Erbgħa 28 ta’ Ottubru 2015 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament (il-partita A5.1) ta’ EUR 65.9 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 68.5 biljun b’maturità ta’ sebat ijiem.

Matul il-ġimgħa mmaturat operazzjoni ta’ rifinanzjament għal żmien itwal (il-partita A5.2) ta’ EUR 21.8 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 18.1 biljun.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) naqas għal kważi xejn (imqabbel ma’ EUR 0.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 157.8 biljun (imqabbel ma’ EUR 169.4 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu bi EUR 12.5 biljun għal EUR 695.7 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fit-30 ta’ Ottubru 2015 Differenza mqabbla mat-23 ta’ Ottubru 2015 – xiri Differenza mqabbla mat-23 ta’ Ottubru 2015 – fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 20.8 biljun - -EUR 0.7 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 10.1 biljun - -EUR 0.2 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 131.1 biljun +EUR 3.0 biljun -
Programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b’assi EUR 14.6 biljun - -EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri mis-settur pubbliku EUR 393.6 biljun +EUR 10.6 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli EUR 125.5 biljun - -

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) żdiedet bi EUR 30.2 biljun għal EUR 474.5 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 348,850 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 289,898 2,560
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 78,809 186
  2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
211,089 2,373
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 38,913 −2,627
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 20,179 799
  4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 20,179 799
  4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 531,213 −1,108
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 68,451 2,543
  5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 462,721 −3,626
  5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
  5.5 Faċilità ta’ self marġinali 41 −24
  5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 0 0
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 138,707 1,682
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 1,053,791 10,462
  7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 695,668 12,493
  7.2 Titoli oħra 358,123 −2,032
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 25,152 0
9 Assi oħra 218,293 −5
Assi Totali 2,664,996 11,762
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,053,867 3,287
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 632,707 18,934
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 474,465 30,235
  2.2 Faċilità ta’ depożitu 157,834 −11,557
  2.3 Depożiti fissi 0 0
  2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 408 256
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 5,011 4
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 199,202 −17,243
  5.1 L-amministrazzjoni pubblika 111,977 −19,668
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 87,225 2,424
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 43,008 4,689
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 2,159 102
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 5,048 130
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 5,048 130
  8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 59,202 0
10 Passiv ieħor 216,857 1,862
11 Kont tar-rivalutazzjoni 350,735 0
12 Kapitali u riżervi 97,201 −1
Total tal-passiv 2,664,996 11,762

Kuntatti midja