Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 noiembrie 2014

2 decembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 noiembrie 2014, scăderea de 2 milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur de către două bănci centrale din Eurosistem.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 1,1 miliarde EUR, până la 230,1 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,6 miliarde EUR, până la 366,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 5,9 miliarde EUR, până la 981 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 28,6 miliarde EUR, până la 56,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 1 miliard EUR, până la 478 de miliarde EUR. Miercuri, 26 noiembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 102,6 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 114,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 7,2 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune, în valoare de 18,3 miliarde EUR, a fost decontată, în timp ce suma de 8,6 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,7 miliarde EUR (față de un nivel apropiat de zero în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 35,8 miliarde EUR (față de 22 de miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 5,2 miliarde EUR, până la 204,2 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 28 noiembrie 2014 Diferenţa față de săptămâna anterioară - Achiziţii Diferenţa față de săptămâna anterioară - Răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,3 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,8 miliarde EUR - 0,2 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 17,8 miliarde EUR 5,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri de valoare garantate cu active 0,4 miliarde EUR 0,4 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 32,7 miliarde EUR, până la 208,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 530 −2
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 264 250 −199
2.1 Creanţe asupra FMI 83 603 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 180 646 −199
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 764 700
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 668 −1 033
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 668 −1 033
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 513 786 14 822
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 114 304 11 716
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 398 800 2 560
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 682 679
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −133
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 58 112 −2 844
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 570 243 6 802
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 204 161 5 197
7.2 Alte titluri 366 082 1 605
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 238 812 2 482
Total active 2 053 892 20 727
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 981 008 5 873
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 244 076 46 497
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 208 255 32 718
2.2 Facilitatea de depozit 35 817 13 794
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 4 −15
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 720 −31
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 92 300 −28 456
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 56 098 −28 586
5.2 Alte angajamente 36 202 130
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 39 859 −1 281
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 113 −6
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 288 −562
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 288 −562
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 219 484 −7
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 94 013 −1 300
Total pasive 2 053 892 20 727

Contacte media