Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. november 28.

2014. december 2.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. november 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 2 millió euróval csökkentek az eurorendszer két központi bankjának aranyeladása miatt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,1 milliárd euróval nőtt, 230,1 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,6 milliárd euróval, 366,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,9 milliárd euróval, 981 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,6 milliárd euróval csökkent, 56,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 1 milliárd euróval, 478 milliárd euróra emelkedett. 2014. november 26-án, szerdán lejárt egy 102,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 114,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 7,2 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 18,3 milliárd euro értékben, míg 8,6 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,7 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 35,8 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 22 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 5,2 milliárd euróval 204,2 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. november 28-án Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 29,3 milliárd EUR - -
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,8 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 17,8 milliárd EUR 5,1 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 0,4 milliárd EUR 0,4 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 32,7 milliárd euróval, 208,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 530 −2
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 264 250 −199
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 603 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 180 646 −199
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 764 700
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 668 −1 033
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 668 −1 033
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 513 786 14 822
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 114 304 11 716
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 398 800 2 560
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 682 679
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −133
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 58 112 −2 844
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 570 243 6 802
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 204 161 5 197
7.2 Egyéb értékpapírok 366 082 1 605
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 238 812 2 482
Eszközök összesen 2 053 892 20 727
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 981 008 5 873
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 244 076 46 497
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 208 255 32 718
2.2 Betéti rendelkezésre állás 35 817 13 794
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 4 −15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 720 −31
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 92 300 −28 456
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 56 098 −28 586
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 202 130
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 39 859 −1 281
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 113 −6
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 288 −562
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 288 −562
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 219 484 −7
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 94 013 −1 300
Források összesen 2 053 892 20 727

Médiakapcsolatok