Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.11.2014

2.12.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.11.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 230,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 366,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,9 miljardilla eurolla 981 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 28,6 miljardilla eurolla 56,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1 miljardilla eurolla 478 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.11.2014 erääntyi 102,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 114,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 7,2 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 18,3 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 8,6 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 35,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 22 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 5,2 miljardilla eurolla 204,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 28.11.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,3 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,8 miljardia euroa - 0,2 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 17,8 miljardia euroa 5,1 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 0,4 miljardia euroa 0,4 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 32,7 miljardilla eurolla 208,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 530 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 264 250 −199
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 603 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 180 646 −199
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 764 700
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 668 −1 033
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 668 −1 033
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 513 786 14 822
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 114 304 11 716
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 398 800 2 560
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 682 679
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −133
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 58 112 −2 844
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 570 243 6 802
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 204 161 5 197
7.2 Muut arvopaperit 366 082 1 605
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 238 812 2 482
Vastaavaa yhteensä 2 053 892 20 727
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 981 008 5 873
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 244 076 46 497
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 208 255 32 718
2.2 Talletusmahdollisuus 35 817 13 794
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 4 −15
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 720 −31
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 92 300 −28 456
5.1 Julkisyhteisöt 56 098 −28 586
5.2 Muut 36 202 130
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 39 859 −1 281
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 113 −6
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 288 −562
8.1 Talletukset ja muut velat 6 288 −562
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 219 484 −7
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 94 013 −1 300
Vastattavaa yhteensä 2 053 892 20 727

Yhteyshenkilöt