Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. november 2014

2. detsember 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

28. novembril 2014 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 2 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi kahe keskpanga poolt.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,1 miljardi euro võrra 230,1 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,6 miljardi euro võrra 366,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 5,9 miljardi euro võrra 981 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 28,6 miljardi euro võrra 56,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1 miljardi euro võrra 478 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. novembril 2014 möödus 102,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 114,3 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 7,2 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 18,3 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 8,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 35,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 22 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 5,2 miljardi euro võrra 204,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 28. november 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 29,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 12,8 miljardit eurot 0,2 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 17,8 miljardit eurot 5,1 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 0,4 miljardit eurot 0,4 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 32,7 miljardi euro võrra 208,3 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 530 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 264 250 −199
2.1 Nõuded RVFle 83 603 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 180 646 −199
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 764 700
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 668 −1 033
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 668 −1 033
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 513 786 14 822
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 114 304 11 716
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 398 800 2 560
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 682 679
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −133
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 58 112 −2 844
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 570 243 6 802
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 204 161 5 197
7.2 Muud väärtpaberid 366 082 1 605
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 238 812 2 482
Varad kokku 2 053 892 20 727
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 981 008 5 873
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 244 076 46 497
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 208 255 32 718
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 35 817 13 794
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 4 −15
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 720 −31
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 92 300 −28 456
5.1 Valitsussektor 56 098 −28 586
5.2 Muud kohustused 36 202 130
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 39 859 −1 281
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 113 −6
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 288 −562
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 288 −562
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 219 484 −7
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 94 013 −1 300
Kohustused kokku 2 053 892 20 727

Kontaktandmed