Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 21 noiembrie 2014

25 noiembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 21 noiembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) s-a majorat cu 1,2 miliarde EUR, până la 229 de miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 0,5 miliarde EUR, până la 364,5 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 1,8 miliarde EUR, până la 975,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 17,2 miliarde EUR, până la 84,7 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 5,8 miliarde EUR, până la 476,9 miliarde EUR. Miercuri, 19 noiembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 98,4 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune, în valoare de 102,6 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, suma de 1,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 22 de miliarde EUR (față de 25,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 0,9 miliarde EUR, până la 199 de miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidenţiate la costurile amortizate.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 21 noiembrie 2014 Diferenţa față de săptămâna anterioară - Achiziţii Diferenţa față de săptămâna anterioară - Răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 29,4 miliarde EUR - 0,5 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 13,0 miliarde EUR - 0,1 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,7 miliarde EUR 2,2 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 143,9 miliarde EUR - 0,7 miliarde EUR

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o diminuare de 11,5 miliarde EUR, până la 175,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 532 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 264 449 1 290
2.1 Creanţe asupra FMI 83 603 −203
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 180 846 1 493
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 28 064 44
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 702 −2 907
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 702 −2 907
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 498 964 2 243
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 102 587 4 167
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 396 240 −1 950
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 3 −107
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 133 133
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 956 4 913
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 563 441 404
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 198 964 916
7.2 Alte titluri 364 477 −512
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 727 0
9 Alte active 236 330 −978
Total active 2 033 165 5 008
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 975 135 −1 767
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 197 579 −15 109
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 175 536 −11 505
2.2 Facilitatea de depozit 22 023 −3 604
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 19 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 751 230
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 120 757 17 391
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 84 684 17 212
5.2 Alte angajamente 36 072 179
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 140 1 481
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 119 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 850 169
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 850 169
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 55 494 0
10 Alte pasive 219 491 2 611
11 Conturi de reevaluare 315 537 0
12 Capital şi rezerve 95 313 0
Total pasive 2 033 165 5 008

Contacte media