Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. november 21.

2014. november 25.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. november 21-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,2 milliárd euróval nőtt, 229 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 364,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval, 975,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 17,2 milliárd euróval, 84,7 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,8 milliárd euróval, 476,9 milliárd euróra emelkedett. 2014. november 19-én, szerdán lejárt egy 98,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 102,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét során 1,9 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 22 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 25,6 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,9 milliárd euróval, 199 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2014. november 21-én Változás az előző héthez képest – Vétel Változás az előző héthez képest – Visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 29,4 milliárd EUR - 0,5 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 13,0 milliárd EUR - 0,1 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 12,7 milliárd EUR 2,2 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 143,9 milliárd EUR - 0,7 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,5 milliárd euróval, 175,5 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 532 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 264 449 1 290
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 83 603 −203
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 180 846 1 493
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 28 064 44
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 702 −2 907
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 702 −2 907
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 498 964 2 243
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 102 587 4 167
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 396 240 −1 950
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 −107
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 133 133
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 956 4 913
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 563 441 404
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 198 964 916
7.2 Egyéb értékpapírok 364 477 −512
8 Euróban denominált államadósság 26 727 0
9 Egyéb eszközök 236 330 −978
Eszközök összesen 2 033 165 5 008
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 975 135 −1 767
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 197 579 −15 109
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 175 536 −11 505
2.2 Betéti rendelkezésre állás 22 023 −3 604
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 19 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 751 230
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 120 757 17 391
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 84 684 17 212
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 072 179
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 140 1 481
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 119 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 850 169
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 850 169
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 55 494 0
10 Egyéb kötelezettségek 219 491 2 611
11 Átértékelési számlák 315 537 0
12 Saját tőke 95 313 0
Források összesen 2 033 165 5 008
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok