Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 21. november 2014

25. november 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

21. novembril 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,2 miljardi euro võrra 229 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,5 miljardi euro võrra 364,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 1,8 miljardi euro võrra 975,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,2 miljardi euro võrra 84,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 5,8 miljardi euro võrra 476,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 19. novembril 2014 möödus 98,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 102,6 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 1,9 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 22 miljardi euro ulatuses (võrreldes 25,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 0,9 miljardi euro võrra 199 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 21. november 2014 Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – ost Erinevus võrreldes eelmise nädalaga – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 29,4 miljardit eurot 0,5 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 13,0 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 12,7 miljardit eurot 2,2 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 143,9 miljardit eurot 0,7 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 11,5 miljardi euro võrra 175,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 532 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 264 449 1 290
2.1 Nõuded RVFle 83 603 −203
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 180 846 1 493
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 28 064 44
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 702 −2 907
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 702 −2 907
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 498 964 2 243
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 102 587 4 167
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 396 240 −1 950
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −107
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 133 133
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 60 956 4 913
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 563 441 404
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 198 964 916
7.2 Muud väärtpaberid 364 477 −512
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 727 0
9 Muud varad 236 330 −978
Varad kokku 2 033 165 5 008
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 975 135 −1 767
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 197 579 −15 109
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 175 536 −11 505
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 22 023 −3 604
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 19 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 751 230
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 120 757 17 391
5.1 Valitsussektor 84 684 17 212
5.2 Muud kohustused 36 072 179
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 140 1 481
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 119 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 850 169
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 850 169
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 494 0
10 Muud kohustused 219 491 2 611
11 Ümberhindluskontod 315 537 0
12 Kapital ja reservid 95 313 0
Kohustused kokku 2 033 165 5 008

Kontaktandmed