Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 21.11.2014

25.11.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 21.11.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 229 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,5 miljardilla eurolla 364,5 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,8 miljardilla eurolla 975,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 17,2 miljardilla eurolla 84,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,8 miljardilla eurolla 476,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 19.11.2014 erääntyi 98,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 102,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 1,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 22 miljardia euroa (edellisellä viikolla 25,6 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 0,9 miljardilla eurolla 199 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 21.11.2014 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 29,4 miljardia euroa - 0,5 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 13,0 miljardia euroa - 0,1 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,7 miljardia euroa 2,2 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 143,9 miljardia euroa - 0,7 miljardia euroa

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 11,5 miljardilla eurolla 175,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 532 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 264 449 1 290
2.1 Saamiset IMF:ltä 83 603 −203
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 180 846 1 493
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 28 064 44
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 702 −2 907
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 702 −2 907
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 498 964 2 243
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 102 587 4 167
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 396 240 −1 950
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 −107
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 133 133
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 956 4 913
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 563 441 404
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 198 964 916
7.2 Muut arvopaperit 364 477 −512
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 727 0
9 Muut saamiset 236 330 −978
Vastaavaa yhteensä 2 033 165 5 008
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 975 135 −1 767
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 197 579 −15 109
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 175 536 −11 505
2.2 Talletusmahdollisuus 22 023 −3 604
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 19 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 751 230
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 120 757 17 391
5.1 Julkisyhteisöt 84 684 17 212
5.2 Muut 36 072 179
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 140 1 481
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 119 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 850 169
8.1 Talletukset ja muut velat 6 850 169
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 55 494 0
10 Muut velat 219 491 2 611
11 Arvonmuutostilit 315 537 0
12 Pääoma ja rahastot 95 313 0
Vastattavaa yhteensä 2 033 165 5 008

Yhteyshenkilöt