Menu

Rapport konsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema fil-21 ta’ Novembru 2014

25 ta' Novembru 2014

Partiti mhux marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Fil-ġimgħa li għalqet fil-21 ta’ Novembru 2014 id-deheb u l-ammonti riċevibbli f’deheb (il-partita A1) baqgħu l-istess.

Il-pożizzjoni netta tal-Eurosistema f’munita barranija (il-partiti A2 u A3 nieqsa l-partiti P7, P8 u P9) żdiedet b’EUR 1.2 biljun għal EUR 229 biljun minħabba t-tranżazzjonijiet tal-klijenti u tal-portafolli.

Fil-ġimgħa li għaddiet l-Eurosistema m’għamlet ebda tranżazzjoni għall-provediment ta’ likwidità fir-rigward tad-dispożizzjoni permanenti dwar swaps li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu mal-Federal Reserve System.

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli negozjabbli mhux miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.2) naqsu b’EUR 0.5 biljun għal EUR 364.5 biljun. Il-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni (il-partita P1) naqsu b’EUR 1.8 biljun għal EUR 975.1 biljun. L-obbligazzjonijiet mal-amministrazzjoni pubblika (il-partita P5.1) żdiedu bi EUR 17.2 biljun għal EUR 84.7 biljun.

Partiti marbuta mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja

Is-self nett tal-Eurosistema lill-istituzzjonijiet ta’ kreditu (il-partita A5 nieqsa l-partiti P2.2, P2.3, P2.4, P2.5 u P4) żdied b’EUR 5.8 biljun għal EUR 476.9 biljun. Nhar l-Erbgħa 19 ta’ Novembru 2014 immaturat operazzjoni ewlenija ta’ rifinanzjament ta’ EUR 98.4 biljun u ġiet konkluża waħda ġdida ta’ EUR 102.6 biljun b’maturità ta’ ġimgħa.

Matul il-ġimgħa ġew rimborżati EUR 1.9 biljun mill- operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal qabel id-data tal-maturità.

Ir-rikors għall- faċilità tas-self marġinali (il-partita A5.5) kien kważi xejn (imqabbel ma’ EUR 0.1 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel) filwaqt li r-rikors għall- faċilità tad-depożitu (il-partita P2.2) kien ta’ EUR 22 biljun (imqabbel ma’ EUR 25.6 biljun fil-ġimgħa ta’ qabel).

L-investimenti tal-Eurosistema f’ titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja (il-partita A7.1) żdiedu b’EUR 0.9 biljun għal EUR 199 biljun. It-tabella ta’ hawn taħt tagħti l-analiżi dettaljata tal-partita A7.1 fil-portafolli differenti. Il-portafolli kollha jidħlu fil-kontijiet b’kost amortizzat.

Portafolli tat-titoli tal-politika monetarja Valur rappurtat fil-21 ta’ Novembru 2014 Differenza mqabbla mal-ġimgħa li għaddiet − Xiri Differenza mqabbla mal-ġimgħa li għaddiet − Fidi
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 1 EUR 29.4 biljun - EUR 0.5 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 2 EUR 13.0 biljun - EUR 0.1 biljun
Programm ta’ xiri ta’ bonds garantiti 3 EUR 12.7 biljun EUR 2.2 biljun -
Programm tas-Swieq tat-Titoli EUR 143.9 biljun - EUR 0.7 biljun

Kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro

Wara t-tranżazzjonijiet kollha li saru, il-pożizzjoni tal- kontijiet kurrenti tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu mal-Eurosistema (il-partita P2.1) naqset bi EUR 11.5 biljun għal EUR 175.5 biljun.

Attiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Deheb u krediti f’deheb 334,532 0
2 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 264,449 1,290
2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 83,603 −203
2.2 Bilanċi mal-banek u titoli ta’ investiment
Self barrani u assi oħra barranin
180,846 1,493
3 Drittijiet fuq residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 28,064 44
4 Drittijiet fuq persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 19,702 −2,907
4.1 Bilanċi mal-banek, titoli ta’ investiment u self 19,702 −2,907
4.2 Talbiet li jirrżultaw mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro, relatat ma’ l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 498,964 2,243
5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ ri-finanzjament 102,587 4,167
5.2 Operazzjonijiet ta’ ri-finanzjament għal żmien itwal 396,240 −1,950
5.3 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
5.4 Reverse operations ta’ tip strutturali 0 0
5.5 Faċilità ta’ self marġinali 3 −107
5.6 Krediti relatati ma’ sejħiet għal ħlas jew ġbid marġinali 133 133
6 Drittijiet oħra fuq istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 60,956 4,913
7 Titoli ta’ sigurtà ta’ residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 563,441 404
7.1 Titoli miżmuma għal għanijiet tal-politika monetarja 198,964 916
7.2 Titoli oħra 364,477 −512
8 Dejn ġenerali ta’ l-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 26,727 0
9 Assi oħra 236,330 −978
Assi Totali 2,033,165 5,008
Passiv (EUR miljuni) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel imħabba t-transazzjonijiet
Hu possibbli li t-totali ma jikkorrispondux mas-somma tal-komponenti varji mħabba li s-somma ġiet miżjuda jew imnaqqsa sa l-eqreb numru sħiħ
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 975,135 −1,767
2 Obbligazzjonijiet lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro relatati ma l-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 197,579 −15,109
2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riservi minimi) 175,536 −11,505
2.2 Faċilità ta’ depożitu 22,023 −3,604
2.3 Depożiti fissi 0 0
2.4 Operazzjonijiet temporanji ta’ fine-tuning 0 0
2.5 Depożiti relatati ma’ sejħiet għal-ħlas jew ġbid marġinali 19 0
3 Obbligazzjonijiet oħra lejn istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 4,751 230
4 Ċertifikati ta’ dejn maħruġa 0 0
5 Obbligazzjonijiet lejn residenti oħra fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 120,757 17,391
5.1 L-amministrazzjoni pubblika 84,684 17,212
5.2 Obbligazzjonijiet oħra 36,072 179
6 Obbligazzjonijiet lil persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 41,140 1,481
7 Obbligazzjonijiet lejn residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’munita barranija 1,119 4
8 Obbligazzjonijiet lejn persuni mhux residenti fiż-żona ta’ l-euro denominati f’euro 6,850 169
8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 6,850 169
8.2 Obbligazzjonijiet ġejjin mill-faċilità ta’ kreditu taħt l-ERM II 0 0
9 Il-kontroparti ta’ drittijiet ta’ ġbid speċjali allokati mill-FMI 55,494 0
10 Passiv ieħor 219,491 2,611
11 Kont tar-rivalutazzjoni 315,537 0
12 Kapitali u riżervi 95,313 0
Total tal-passiv 2,033,165 5,008

Kuntatti midja