Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 septembrie 2014

30 septembrie 2014

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 septembrie 2014, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,1 miliarde EUR, până la 213,7 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu, precum și a operațiunilor de furnizare de lichiditate în dolari SUA (a se vedea mai jos).

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
25 septembrie 2014 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 20 de milioane USD niciuna

Operațiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 0,5 miliarde EUR, până la 367,3 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 970 de miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 87,1 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a majorat cu 46,4 miliarde EUR, până la 495,5 miliarde EUR. Miercuri, 24 septembrie 2014, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 105,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 90,3 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată. La aceeași dată, o operațiune țintită de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL) în valoare de 82,6 miliarde EUR, cu scadența la 1 463 de zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 10,4 miliarde EUR a ajuns la scadență și o nouă operațiune în valoare de 11 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 19,9 miliarde EUR aferentă unor operațiuni de refinanțare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) a rămas practic nemodificat, la nivelul de 0,3 miliarde EUR, în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24,7 miliarde EUR (față de 23,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au rămas nemodificate la valoarea de 194,5 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 26 septembrie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a însumat 148,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziționare de obligațiuni garantate a fost de 32,2 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 13,6 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidențiate ca titluri deținute până la scadență.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 47 de miliarde EUR, până la 209,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 434 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 248 444 1 176
2.1 Creanţe asupra FMI 81 205 68
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 239 1 108
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 26 450 −407
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 485 615
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 485 615
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 520 227 47 964
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 90 307 −15 382
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 429 593 63 289
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 326 56
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 1 1
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 297 2 972
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 561 848 453
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 194 513 −24
7.2 Alte titluri 367 335 477
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 709 0
9 Alte active 233 340 −2 691
Total active 2 038 235 50 082
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 970 045 −337
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 234 117 48 590
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 209 411 46 978
2.2 Facilitatea de depozit 24 705 1 628
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 −16
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 825 −120
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 116 597 777
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 87 142 1 149
5.2 Alte angajamente 29 455 −372
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 40 258 −602
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 810 −192
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 6 990 837
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 6 990 837
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 214 494 1 129
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 312 0
Total pasive 2 038 235 50 082