Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. rugsėjo 26 d.

2014 m. rugsėjo 30 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. rugsėjo 26 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 213,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo JAV doleriais operacijų (žr. toliau).

Likvidumo didinimo JAV doleriais operacijos

Vertės data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2014 m. rugsėjo 25 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 20 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 367,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,3 mlrd. eurų – iki 970 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 87,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 46,4 mlrd. eurų – iki 495,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. rugsėjo 24 d., baigėsi 105,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 90,3 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta 82,6 mlrd. eurų vertės 1 463 dienų trukmės tikslinė ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Apžvelgiamą savaitę baigėsi 10,4 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 11 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijoms paskirstyta 19,9 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) iš esmės nepasikeitė ir buvo 0,3 mlrd. eurų, o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24,7 mlrd. eurų (palyginti su 23,1 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė nesikeitė ir buvo 194,5 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. rugsėjo 26 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 148,7 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 32,2 mlrd. eurų ir 13,6 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 47 mlrd. eurų – iki 209,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 434 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 248 444 1 176
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 81 205 68
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 167 239 1 108
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 450 −407
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 485 615
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 485 615
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 520 227 47 964
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 90 307 −15 382
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 429 593 63 289
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 326 56
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 1
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 297 2 972
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 561 848 453
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 194 513 −24
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 367 335 477
8 Valdžios skola eurais 26 709 0
9 Kitas turtas 233 340 −2 691
Visas turtas 2 038 235 50 082
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 970 045 −337
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 234 117 48 590
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 209 411 46 978
2.2 Indėlių galimybė 24 705 1 628
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 −16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 825 −120
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 116 597 777
5.1 Valdžiai 87 142 1 149
5.2 Kiti įsipareigojimai 29 455 −372
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 258 −602
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 810 −192
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 990 837
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 990 837
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 368 0
10 Kiti įsipareigojimai 214 494 1 129
11 Perkainojimo sąskaitos 301 418 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 312 0
Visi įsipareigojimai 2 038 235 50 082

Kontaktai žiniasklaidai