Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. rujna 2014.

30. rujna 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. rujna 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,1 milijardu EUR na 213,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija te operacija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima (vidi dolje).

Operacije likvidnosti u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
25. rujna 2014. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 20 milijuna USD 0

Transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,5 milijarda EUR na 367,3 milijarde EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,3 milijarde EUR na 970 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 1,1 milijardu EUR na 87,1 milijardu EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 46,4 milijarde EUR na 495,5 milijarda EUR. U srijedu, 24. rujna 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 105,7 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 90,3 milijarde EUR s rokom dospijeća od tjedan dana. Istoga dana namirena je i ciljana operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 82,6 milijarda EUR s rokom dospijeća od 1.463 dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 10,4 milijarde EUR, a namirena je nova u visini 11 milijarda EUR, dok je 19,9 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) ostala je gotovo nepromijenjena na razini 0,3 milijarde EUR, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 24,7 milijarda EUR (u odnosu na 23,1 milijardu EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su nepromijenjena na 194,5 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 26. rujna 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 148,7 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 32,2 milijarde EUR odnosno 13,6 milijarda EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 47 milijarda EUR na 209,4 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 334 434 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 248 444 1 176
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 81 205 68
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 167 239 1 108
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 450 −407
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 485 615
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 485 615
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 520 227 47 964
5.1 Glavne operacije refinanciranja 90 307 −15 382
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 429 593 63 289
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 326 56
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 1 1
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 66 297 2 972
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 561 848 453
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 194 513 −24
7.2 Ostali vrijednosni papiri 367 335 477
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 709 0
9 Ostala imovina 233 340 −2 691
Ukupno imovina 2 038 235 50 082
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 970 045 −337
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 234 117 48 590
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 209 411 46 978
2.2 Novčani depoziti 24 705 1 628
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 1 −16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 825 −120
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 116 597 777
5.1 Opća država 87 142 1 149
5.2 Ostale obveze 29 455 −372
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 40 258 −602
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 810 −192
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 6 990 837
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 990 837
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 53 368 0
10 Ostale obveze 214 494 1 129
11 Računi revalorizacije 301 418 0
12 Kapital i pričuve 95 312 0
Ukupno obveze 2 038 235 50 082

Kontaktni podatci za medije