Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.9.2014

30.9.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.9.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,1 miljardilla eurolla 213,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.9.2014 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,5 miljardilla eurolla 367,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,3 miljardilla eurolla 970 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,1 miljardilla eurolla 87,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 46,4 miljardilla eurolla 495,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.9.2014 erääntyi 105,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 90,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä suoritettiin myös 82,6 miljardin euron kohdennettu pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 1 463 päivää.

Viikon aikana erääntyi 10,4 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 11 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 19,9 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna ennallaan eli 0,3 miljardia euroa ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 24,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 23,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 194,5 miljardia euroa. Perjantaina 26.9.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 148,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 32,2 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 13,6 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 47 miljardilla eurolla 209,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 434 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 248 444 1 176
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 205 68
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 239 1 108
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 450 −407
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 485 615
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 485 615
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 520 227 47 964
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 90 307 −15 382
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 429 593 63 289
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 326 56
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 1 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 297 2 972
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 561 848 453
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 194 513 −24
7.2 Muut arvopaperit 367 335 477
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 709 0
9 Muut saamiset 233 340 −2 691
Vastaavaa yhteensä 2 038 235 50 082
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 970 045 −337
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 234 117 48 590
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 209 411 46 978
2.2 Talletusmahdollisuus 24 705 1 628
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 −16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 825 −120
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 116 597 777
5.1 Julkisyhteisöt 87 142 1 149
5.2 Muut 29 455 −372
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 40 258 −602
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 810 −192
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 990 837
8.1 Talletukset ja muut velat 6 990 837
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 214 494 1 129
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 312 0
Vastattavaa yhteensä 2 038 235 50 082

Yhteyshenkilöt