Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 26. září 2014

30. září 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 26. září 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 213,7 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
25. září 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 20 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 367,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,3 mld. EUR na 970 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 1,1 mld. EUR na 87,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 46,4 mld. EUR na 495,5 mld. EUR. Ve středu 24. září 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 105,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 90,3 mld. EUR se splatností jeden týden. V tentýž den byla vypořádána cílená dlouhodobější refinanční operace (TLTRO) o objemu 82,6 mld. EUR se splatností 1 463 dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,4 mld. EUR a byla vypořádána nová ve výši 11 mld. EUR, zatímco 19,9 mld. EUR z dlouhodobějších refinančních operací bylo splaceno před datem splatnosti.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita na úrovni 0,3 mld. EUR, pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo přijato 24,7 mld. EUR (oproti 23,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 194,5 mld. EUR. V týdnu končícím 26. září 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 148,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,2 mld. EUR, resp. 13,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 47 mld. EUR na 209,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 434 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 248 444 1 176
2.1 Pohledávky za MMF 81 205 68
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 239 1 108
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 450 −407
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 485 615
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 485 615
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 520 227 47 964
5.1 Hlavní refinanční operace 90 307 −15 382
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 429 593 63 289
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 326 56
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 1 1
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 297 2 972
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 561 848 453
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 194 513 −24
7.2 Ostatní cenné papíry 367 335 477
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 233 340 −2 691
Aktiva celkem 2 038 235 50 082
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 970 045 −337
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 234 117 48 590
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 209 411 46 978
2.2 Vkladová facilita 24 705 1 628
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 −16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 825 −120
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 116 597 777
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 87 142 1 149
5.2 Ostatní závazky 29 455 −372
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 258 −602
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 810 −192
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 990 837
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 990 837
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 214 494 1 129
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 312 0
Pasiva celkem 2 038 235 50 082