Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. szeptember 26.

2014. szeptember 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. szeptember 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek miatt 0,1 milliárd euróval 213,7 milliárd euróra emelkedett (lásd alább).

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2014. szeptember 25. 7 napos, USD alapú likviditásnyújtó penziós ügylet 20 millió USD 0 USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval 367,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,3 milliárd euróval 970 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,1 milliárd euróval 87,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 46,4 milliárd euróval 495,5 milliárd euróra emelkedett. 2014. szeptember 24-én, szerdán lejárt egy 105,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 90,3 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal. Ugyanezen a napon még egy célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 82,6 milliárd euro, futamideje pedig 1463 nap.

A hét folyamán lejárt egy 10,4 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 11 milliárd euro értékben, míg 19,9 milliárd euro értékű hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet lejárat előtt visszafizettek.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nem változott, vagyis 0,3 milliárd euro maradt, míg a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2 tétel) igénybevétele 24,7 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 23,1 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott, értéke 194,5 milliárd euro maradt. Így a 2014. szeptember 26-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 148,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 32,2 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 13,6 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 47 milliárd euróval, 209,4 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 434 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 248 444 1 176
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 205 68
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 239 1 108
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 26 450 −407
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 485 615
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 485 615
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 520 227 47 964
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 90 307 −15 382
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 429 593 63 289
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 326 56
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 1 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 297 2 972
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 561 848 453
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 194 513 −24
7.2 Egyéb értékpapírok 367 335 477
8 Euróban denominált államadósság 26 709 0
9 Egyéb eszközök 233 340 −2 691
Eszközök összesen 2 038 235 50 082
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 970 045 −337
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 234 117 48 590
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 209 411 46 978
2.2 Betéti rendelkezésre állás 24 705 1 628
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 1 −16
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 825 −120
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 116 597 777
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 87 142 1 149
5.2 Egyéb kötelezettségek 29 455 −372
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 40 258 −602
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 810 −192
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 6 990 837
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 6 990 837
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 214 494 1 129
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 312 0
Források összesen 2 038 235 50 082

Médiakapcsolatok