Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 11 iulie 2014

15 iulie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 11 iulie 2014, creşterea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat cumpărării de monede de aur de către o bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la 212,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 2,3 miliarde EUR, până la 364 de miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o creştere de 1,3 miliarde EUR, până la 965,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 7 miliarde EUR, până la 107,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 9,6 miliarde EUR, până la 509 miliarde EUR. Miercuri, 9 iulie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 97,1 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 94,2 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 10 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi nicio nouă operaţiune nu a fost decontată. În plus, suma de 4 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 20,2 miliarde EUR (faţă de 27,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au consemnat o scădere de 0,4 miliarde EUR, până la 204,8 miliarde EUR. Aceasta s‑a datorat răscumpărării unor titluri achiziţionate în cadrul primului şi al celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 11 iulie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 156,3 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 34,4 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de‑al doilea program, de 14,1 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 8,1 miliarde EUR, până la 206,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 430 1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 249 206 −389
2.1 Creanţe asupra FMI 81 641 −28
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 167 564 −361
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 943 −342
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 506 280
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 506 280
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 529 162 −16 738
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 94 150 −2 953
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 434 811 −13 985
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 200 200
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 60 885 −757
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 568 776 1 879
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 204 766 −441
7.2 Alte titluri 364 011 2 320
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 705 0
9 Alte active 246 470 2 856
Total active 2 057 083 −13 211
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 965 189 1 300
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 226 345 −15 193
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 206 155 −8 091
2.2 Facilitatea de depozit 20 184 −7 091
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 6 −11
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 213 541
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 144 079 2 962
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 107 231 6 968
5.2 Alte angajamente 36 848 −4 006
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 53 199 −3 743
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 064 29
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 797 −642
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 797 −642
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 368 0
10 Alte pasive 208 102 1 534
11 Conturi de reevaluare 301 418 0
12 Capital şi rezerve 95 309 0
Total pasive 2 057 083 −13 211

Contacte media