Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. július 11.

2014. július 15.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. július 11-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós növekedése mögött az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 212,9 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,3 milliárd euróval 364 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval, 965,2 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 7 milliárd euróval 107,2 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 9,6 milliárd euróval 509 milliárd euróra csökkent. 2014. július 9-én, szerdán lejárt egy 97,1 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 94,2 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 28 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet. Új műveletet nem számoltak el. Emellett 4 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 20,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 27,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 0,4 milliárd euróval 204,8 milliárd euróra csökkent. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy az első és a második fedezettkötvény-vásárlási program keretében vásárolt értékpapírok egy részét visszaváltották. Így a 2014. július 11-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 156,3 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 34,4 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,1 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,1 milliárd euróval 206,2 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 430 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 249 206 −389
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 81 641 −28
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 167 564 −361
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 943 −342
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 506 280
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 506 280
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 529 162 −16 738
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 94 150 −2 953
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 434 811 −13 985
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 200 200
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 60 885 −757
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 568 776 1 879
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 204 766 −441
7.2 Egyéb értékpapírok 364 011 2 320
8 Euróban denominált államadósság 26 705 0
9 Egyéb eszközök 246 470 2 856
Eszközök összesen 2 057 083 −13 211
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 965 189 1 300
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 226 345 −15 193
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 206 155 −8 091
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 184 −7 091
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 6 −11
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 213 541
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 144 079 2 962
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 107 231 6 968
5.2 Egyéb kötelezettségek 36 848 −4 006
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 53 199 −3 743
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 064 29
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 797 −642
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 797 −642
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 368 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 102 1 534
11 Átértékelési számlák 301 418 0
12 Saját tőke 95 309 0
Források összesen 2 057 083 −13 211

Médiakapcsolatok