Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 11.7.2014

15.7.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 11.7.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä kasvoi 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 212,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 2,3 miljardilla eurolla 364 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 965,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 7 miljardilla eurolla 107,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 9,6 miljardilla eurolla 509 miljardiin euroon. Keskiviikkona 9.7.2014 erääntyi 97,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 94,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 10 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio eikä uutta operaatiota suoritettu. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 4 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 20,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 27,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 204,8 miljardiin euroon ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa hankittujen arvopaperien erääntymisen vuoksi. Perjantaina 11.7.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 156,3 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 34,4 miljardin euron ja toiseen kuuluvia 14,1 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 8,1 miljardilla eurolla 206,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 430 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 249 206 −389
2.1 Saamiset IMF:ltä 81 641 −28
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 167 564 −361
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 943 −342
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 506 280
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 506 280
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 529 162 −16 738
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 94 150 −2 953
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 434 811 −13 985
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 200 200
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 60 885 −757
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 568 776 1 879
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 204 766 −441
7.2 Muut arvopaperit 364 011 2 320
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 705 0
9 Muut saamiset 246 470 2 856
Vastaavaa yhteensä 2 057 083 −13 211
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 965 189 1 300
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 226 345 −15 193
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 206 155 −8 091
2.2 Talletusmahdollisuus 20 184 −7 091
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 6 −11
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 213 541
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 144 079 2 962
5.1 Julkisyhteisöt 107 231 6 968
5.2 Muut 36 848 −4 006
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 53 199 −3 743
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 064 29
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 797 −642
8.1 Talletukset ja muut velat 4 797 −642
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 368 0
10 Muut velat 208 102 1 534
11 Arvonmuutostilit 301 418 0
12 Pääoma ja rahastot 95 309 0
Vastattavaa yhteensä 2 057 083 −13 211

Yhteyshenkilöt