Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 martie 2014

11 martie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 martie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o majorare de 0,3 miliarde EUR, până la 207,8 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,7 miliarde EUR, până la 358,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o creştere de 3,2 miliarde EUR, până la 937 de miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 24,6 miliarde EUR, până la 74,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 11,8 miliarde EUR, până la 447,6 miliarde EUR. Miercuri, 5 martie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 94 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 87 de miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 175,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu aceeaşi valoare, cu scadenţa la o săptămână.

În cursul săptămânii, suma de 3 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de 0,8 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 30,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 29,4 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 7 martie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 175,7 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 38,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,8 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,3 miliarde EUR, până la 187,1 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 303 158 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 312 484
2.1 Creanţe asupra FMI 80 793 68
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 518 416
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 867 −264
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 806 −199
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 806 −199
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 654 015 −10 493
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 87 047 −6 989
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 566 682 −3 012
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 284 −492
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 72 875 −1 230
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 035 1 656
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 229 302 0
7.2 Alte titluri 358 733 1 656
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 237 0
9 Alte active 239 020 1 291
Total active 2 172 324 −8 755
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 937 004 3 156
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 393 554 1 067
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 187 112 −280
2.2 Facilitatea de depozit 30 939 1 567
2.3 Depozite pe termen fix 175 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 3 −220
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 188 9
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 113 875 −12 238
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 74 651 −24 608
5.2 Alte angajamente 39 224 12 370
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 90 597 −2 897
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 858 −924
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 765 826
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 765 826
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 717 0
10 Alte pasive 216 495 2 246
11 Conturi de reevaluare 262 876 0
12 Capital şi rezerve 92 395 0
Total pasive 2 172 324 −8 755
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media