Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.3.2014

11.3.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.3.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 207,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,7 miljardilla eurolla 358,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3,2 miljardilla eurolla 937 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 24,6 miljardilla eurolla 74,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 11,8 miljardilla eurolla 447,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.3.2014 erääntyi 94 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 87 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi myös 175,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 3 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,8 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 30,9 miljardia euroa (edellisellä viikolla 29,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan. Perjantaina 7.3.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 175,7 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 38,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,8 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,3 miljardilla eurolla 187,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 303 158 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 312 484
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 793 68
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 518 416
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 867 −264
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 806 −199
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 806 −199
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 654 015 −10 493
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 87 047 −6 989
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 566 682 −3 012
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 284 −492
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 72 875 −1 230
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 035 1 656
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 229 302 0
7.2 Muut arvopaperit 358 733 1 656
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 237 0
9 Muut saamiset 239 020 1 291
Vastaavaa yhteensä 2 172 324 −8 755
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 937 004 3 156
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 393 554 1 067
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 187 112 −280
2.2 Talletusmahdollisuus 30 939 1 567
2.3 Määräaikaistalletukset 175 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 −220
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 188 9
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 113 875 −12 238
5.1 Julkisyhteisöt 74 651 −24 608
5.2 Muut 39 224 12 370
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 90 597 −2 897
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 858 −924
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 765 826
8.1 Talletukset ja muut velat 5 765 826
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 717 0
10 Muut velat 216 495 2 246
11 Arvonmuutostilit 262 876 0
12 Pääoma ja rahastot 92 395 0
Vastattavaa yhteensä 2 172 324 −8 755

Yhteyshenkilöt