Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. március 7.

2014. március 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. március 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,3 milliárd euróval nőtt, 207,8 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű kölcsönös devizamegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,7 milliárd euróval 358,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,2 milliárd euróval, 937 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 24,6 milliárd euróval csökkent, 74,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 11,8 milliárd euróval 447,6 milliárd euróra csökkent. 2014. március 5-én, szerdán lejárt egy 94 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 87 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 175,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt, 3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 0,8 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 30,9 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 29,4 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott. Így a 2014. március 7-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 175,7 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 38,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,8 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,3 milliárd euróval 187,1 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 303 158 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 312 484
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 793 68
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 518 416
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 867 −264
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 806 −199
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 806 −199
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 654 015 −10 493
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 87 047 −6 989
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 566 682 −3 012
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 284 −492
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 72 875 −1 230
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 035 1 656
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 229 302 0
7.2 Egyéb értékpapírok 358 733 1 656
8 Euróban denominált államadósság 28 237 0
9 Egyéb eszközök 239 020 1 291
Eszközök összesen 2 172 324 −8 755
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 937 004 3 156
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 393 554 1 067
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 187 112 −280
2.2 Betéti rendelkezésre állás 30 939 1 567
2.3 Lekötött betétek 175 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 −220
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 188 9
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 113 875 −12 238
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 74 651 −24 608
5.2 Egyéb kötelezettségek 39 224 12 370
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 90 597 −2 897
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 858 −924
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 765 826
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 765 826
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 717 0
10 Egyéb kötelezettségek 216 495 2 246
11 Átértékelési számlák 262 876 0
12 Saját tőke 92 395 0
Források összesen 2 172 324 −8 755
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok