Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. märts 2014

11. märts 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

7. märtsil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,3 miljardi euro võrra 207,8 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,7 miljardi euro võrra 358,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 3,2 miljardi euro võrra 937 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 24,6 miljardi euro võrra 74,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 11,8 miljardi euro võrra 447,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 5. märtsil 2014 möödus 94 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 87 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 175,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 3 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 30,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 29,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna. Selle tulemusel ulatus 7. märtsil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 175,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 38,8 miljardi ja 14,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 0,3 miljardi euro võrra 187,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 303 158 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 312 484
2.1 Nõuded RVFle 80 793 68
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 518 416
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 867 −264
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 806 −199
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 806 −199
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 654 015 −10 493
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 87 047 −6 989
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 566 682 −3 012
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 284 −492
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 72 875 −1 230
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 588 035 1 656
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 229 302 0
7.2 Muud väärtpaberid 358 733 1 656
8 Valitsussektori võlg eurodes 28 237 0
9 Muud varad 239 020 1 291
Varad kokku 2 172 324 −8 755
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 937 004 3 156
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 393 554 1 067
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 112 −280
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 30 939 1 567
2.3 Tähtajalised hoiused 175 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 −220
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 188 9
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 113 875 −12 238
5.1 Valitsussektor 74 651 −24 608
5.2 Muud kohustused 39 224 12 370
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 90 597 −2 897
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 858 −924
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 765 826
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 765 826
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 717 0
10 Muud kohustused 216 495 2 246
11 Ümberhindluskontod 262 876 0
12 Kapital ja reservid 92 395 0
Kohustused kokku 2 172 324 −8 755
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid