Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 5 noiembrie 2010

9 noiembrie 2010

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 5 noiembrie 2010, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 0,2 miliarde EUR, până la 177,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD (a se vedea mai jos).

Operaţiuni extraordinare
Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
4 noiembrie 2010 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 8 zile 60 de milioane USD 60 de milioane USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active) au crescut cu 0,6 miliarde EUR, până la 313,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 1,3 miliarde EUR, până la 816,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 28,9 miliarde EUR, până la 80,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 36,6 miliarde EUR, până la 383,6 miliarde EUR. Miercuri, 3 noiembrie 2010, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 183,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 178,4 miliarde EUR a fost decontată. Tot miercuri, 3 noiembrie 2010, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 63,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, de asemenea în valoare de 63,5 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 81,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 50,3 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au crescut cu 711 milioane EUR, până la 125 de miliarde EUR, datorită cumpărărilor decontate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 5 noiembrie 2010, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 64 de miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 61 de miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 15,2 miliarde EUR, până la 190 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 334 412 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 220 253 −592
2.1 Creanţe asupra FMI 69 821 −29
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 150 431 −563
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 709 −30
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 19 040 1 235
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 19 040 1 235
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 528 871 −5 223
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 178 350 −5 088
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 350 386 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 131 −133
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 4 −2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 28 353 −1 857
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 438 665 1 347
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 125 028 711
7.2 Alte titluri 313 637 635
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 34 977 0
9 Alte active 258 073 −4 205
Total active 1 886 353 −9 326
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 816 309 1 287
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 335 262 16 206
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 190 008 −15 221
2.2 Facilitatea de depozit 81 733 31 425
2.3 Depozite pe termen fix 63 500 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 21 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 3 001 1 615
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 87 085 −29 118
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 80 934 −28 857
5.2 Alte angajamente 6 152 −261
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 41 884 −75
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 354 418
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 11 718 −1 216
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 11 718 −1 216
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 53 665 0
10 Alte pasive 161 145 1 558
11 Conturi de reevaluare 296 740 0
12 Capital şi rezerve 78 191 0
Total pasive 1 886 353 −9 326

Contacte media