Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 5.11.2010

9.11.2010

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 5.11.2010 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 177,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot
Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
4.11.2010 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,6 miljardilla eurolla 313,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 816,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 28,9 miljardilla eurolla 80,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 36,6 miljardilla eurolla 383,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 3.11.2010 erääntyi 183,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 178,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Keskiviikkona 3.11.2010 erääntyi myös 63,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin saman verran uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 81,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 50,3 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 711 miljoonalla eurolla 125 miljardiin euroon velkapaperiohjelmassa suoritettujen ostojen vuoksi. Perjantaina 5.11.2010 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 64 miljardin euron arvosta ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 61 miljardin euron arvosta. Molempia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 15,2 miljardilla eurolla 190 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 334 412 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 220 253 −592
2.1 Saamiset IMF:ltä 69 821 −29
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 150 431 −563
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 709 −30
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 040 1 235
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 040 1 235
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 528 871 −5 223
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 178 350 −5 088
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 350 386 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 131 −133
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 4 −2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 353 −1 857
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 438 665 1 347
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 125 028 711
7.2 Muut arvopaperit 313 637 635
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 34 977 0
9 Muut saamiset 258 073 −4 205
Vastaavaa yhteensä 1 886 353 −9 326
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 816 309 1 287
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 335 262 16 206
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 190 008 −15 221
2.2 Talletusmahdollisuus 81 733 31 425
2.3 Määräaikaistalletukset 63 500 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 21 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 001 1 615
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 87 085 −29 118
5.1 Julkisyhteisöt 80 934 −28 857
5.2 Muut 6 152 −261
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 41 884 −75
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 354 418
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 718 −1 216
8.1 Talletukset ja muut velat 11 718 −1 216
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 53 665 0
10 Muut velat 161 145 1 558
11 Arvonmuutostilit 296 740 0
12 Pääoma ja rahastot 78 191 0
Vastattavaa yhteensä 1 886 353 −9 326

Yhteyshenkilöt