Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2010. november 5.

2010. november 9.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2010. november 5-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásnyújtó műveletek miatt 0,2 milliárd euróval növekedett, 177,2 milliárd euróra (lásd alább).

Rendkívüli műveletek
Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2010. november 4. 8 napos USA-dollár-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 60 millió USD 60 millió USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte.

Az eurorendszer forgalomképes nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 313,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval nőtt, 816,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,9 milliárd euróval csökkent, 80,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 36,6 milliárd euróval csökkent, 383,6 milliárd euróra. 2010. november 3-án, szerdán lejárt egy 183,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 178,4 milliárd euro értékben. Szintén 2010. november 3-án, szerdán 63,5 milliárd euro értékben lekötött betétek jártak le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor azonos értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,3 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 81,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 50,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 711 millió euróval 125 milliárd euróra emelkedett az Értékpapír-piaci Program keretében elszámolt értékpapír-vásárlás miatt. Ezért a 2010. november 5-ével záruló héten az Értékpapír-piaci Program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 64 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program portfóliójának értéke pedig 61 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 15,2 milliárd euróval 190 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 334 412 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 220 253 −592
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 69 821 −29
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 150 431 −563
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 709 −30
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 19 040 1 235
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 19 040 1 235
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 528 871 −5 223
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 178 350 −5 088
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 350 386 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 131 −133
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 4 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 28 353 −1 857
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 438 665 1 347
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 125 028 711
7.2 Egyéb értékpapírok 313 637 635
8 Euróban denominált államadósság 34 977 0
9 Egyéb eszközök 258 073 −4 205
Eszközök összesen 1 886 353 −9 326
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 816 309 1 287
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 335 262 16 206
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 190 008 −15 221
2.2 Betéti rendelkezésre állás 81 733 31 425
2.3 Lekötött betétek 63 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 21 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 001 1 615
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 87 085 −29 118
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 80 934 −28 857
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 152 −261
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 884 −75
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 354 418
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 11 718 −1 216
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 11 718 −1 216
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 53 665 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 145 1 558
11 Átértékelési számlák 296 740 0
12 Saját tőke 78 191 0
Források összesen 1 886 353 −9 326

Médiakapcsolatok