Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 5. november 2010

9. november 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

5. novembril 2010 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 177,2 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
4. november 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 60 miljonit USA dollarit 60 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,6 miljardi euro võrra 313,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,3 miljardi euro võrra 816,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 28,9 miljardi euro võrra 80,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 36,6 miljardi euro võrra 383,6 miljardi euroni. Kolmapäeval, 3. novembril 2010 möödus 183,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 178,4 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,3 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 81,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 50,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 711 miljoni euro võrra 125 miljardi euroni. Selle tingis ostude arveldamine väärtpaberiturgude programmi raames. Selle tulemusel ulatus 5. novembril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 64 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 15,2 miljardi euro võrra 190 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 412 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 220 253 −592
2.1 Nõuded RVFle 69 821 −29
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 150 431 −563
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 709 −30
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 19 040 1 235
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 040 1 235
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 528 871 −5 223
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 178 350 −5 088
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 350 386 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 131 −133
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 4 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 28 353 −1 857
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 438 665 1 347
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 125 028 711
7.2 Muud väärtpaberid 313 637 635
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 977 0
9 Muud varad 258 073 −4 205
Varad kokku 1 886 353 −9 326
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 816 309 1 287
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 335 262 16 206
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 190 008 −15 221
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 81 733 31 425
2.3 Tähtajalised hoiused 63 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 21 2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 001 1 615
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 87 085 −29 118
5.1 Valitsussektor 80 934 −28 857
5.2 Muud kohustused 6 152 −261
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 884 −75
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 354 418
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 718 −1 216
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 718 −1 216
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 161 145 1 558
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 886 353 −9 326
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid